Meld discriminatie overgewicht

 

Wat zegt de wet?

In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk of opleiding op grond van irrelevante kenmerken en vooroordelen. In onze wetgeving zijn discriminatiegronden vastgelegd, dit zijn: geslacht; ras; nationaliteit; godsdienst; levensovertuiging; politieke overtuiging; seksuele gerichtheid; burgerlijke staat; arbeidsduur (sinds 1-11-1996); vast of tijdelijk arbeidscontract (sinds 22-11-2002) (voltijd of deeltijd werken); handicap of chronische ziekte (sinds 1-12-2003); leeftijd (sinds 1-05-2004).

Discriminatie op basis van overgewicht valt in bepaalde gevallen onder de discriminatiegrond 'chronische ziekte".

Meld discriminatie overgewicht

 

Wat is discriminatie?

Onder discriminatie verstaat men het benadelen van mensen op basis van uiteenlopende kenmerken. Uitschelden, pesten, beledigen, niet mogen meedoen, niet naar binnen mogen, anders behandeld worden, intimidatie, bedreigd worden, met geweld te maken krijgen (bv. spugen, schoppen of geslagen worden) etc. Dit alles valt onder discriminatie en is dus bij wet verboden. Geen discriminatie is bijvoorbeeld wanneer je solliciteert als chauffeur maar je hebt niet de juiste papieren en daarom word je afgewezen. Wel discriminatie is het als je wordt afgewezen vanwege je huidskleur, geloof of handicap. Iedereen die denkt dat hij/zij gediscrimineerd wordt, kan een klacht indienen.

Maar je kunt ook iemand anders vragen voor jou een klacht in te dienen, SMDO bijvoorbeeld.

Meld discriminatie overgewicht

 

Waarom melden?

Discriminatie op basis van gewicht is een van de laatste taboes die aangepakt moeten worden. Wij willen aantonen dat discriminatie op basis van overgewicht veel vaker voorkomt dan men denkt, met name in de arbeidssituatie of in de gezondheidszorg. Door ons Meldpunt kunnen mensen met overgewicht ergens terecht met hun klachten en voelen ze zich gehoord. Wij kunnen uw klacht zelf onderzoeken of doorgeven aan de Commmissie Gelijke Behandeling. Door ons werk en publicaties proberen wij dat mensen en organisaties hun beleid aanpassen en rekening houden met dikke mensen. Het indienen en afhandelen van klachten doen wij geheel kosteloos.

Steun SMDO en meld elke klacht en elk probleem waar je tegenaan loopt met je overgewicht.